Чи завжди нерiвне ставлення є дискримiнацiєю?

Нерiвне ставлення та дискримiнацiя

Автор: юрист-консультант Бабченко Никита Сергеевич

Перш ніж розкрити дане питання, слід зазначити, що в Україні недопущення дискримінації закріплено на всіх рівнях законодавства, від Конституції України, як основного закону, так і до нормативно-правових актів різного значення.

Тематичним у цьому питанні виступає Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», згідно з яким, дискримінацією називається — ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Тобто саме визначення, яке міститься у цьому законі, вже частково відповідає на поставлене питання. А саме в тому моменті, де зазначається, після переліку всіх умов які вказують на дискримінацію, а потім — крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Тобто, якщо існує якесь нерівне ставлення у суспільних відносинах, але яке несе законний характер, з об’єктивних причин, не може вважатися дискримінацією. Але як визначити цю межу, стає питанням вже іншої дискусії.

Щоденно в тій чи іншій формі знаходить свій прояв дискримінація. Це явище суперечить одвічним устремлінням людини до свободи, рівності, справедливості. Недопущення такого явища, стає пріоритетом державної політики у всіх сферах суспільного життя.

У міжнародній практиці найбільш повне визначення терміну «дискримінація» було розроблено Швейцарським інститутом порівняльного права. Визначення цього терміна з точки зору даного інституту, практично таке ж саме, як вже зазначалося вище. Таке ж визначення міститься і у певних міжнародних конвенціях, наприклад такій як Конвенції МОП «Про дискримінацію у галузі праці і занять», 1958 року. Тобто, можна сказати, що проблематику дискримінації досліджували і досліджують практично всі країни та міжнародні організації, які у свою чергу закріплюють ці дослідження у певних нормативно правових актах та міжнародних договорах.

Також слід сказати, що ще одним моментом, який не допускає певну нерівність переходити у дискримінацію, якщо критерії такої відмінності є розумними і об’єктивними, і якщо вона допускається пактом про громадянські і політичні права. В інтерпретації Європейського суду з прав людини, виходить досить схоже визначення дискримінації: «Відмінність у поводженні є дискримінаційною, якщо вона «не має об’єктивного і розумного виправдання», тобто, якщо вона не переслідує «законної мети» або відсутня «розумна відповідність використовуваних засобів і переслідуваної мети».

Безперечно, дискримінація була і залишається одним з найбільш серйозних і широко поширених порушень прав людини у сучасному світі. Вона може мати різні форми, починаючи образами і нападами до відмови в основних потребах, послугах та реалізації інших прав. Це проявляється і у галузі зайнятості, а також в обмеженості доступу до освіти, житла та необхідної медичної допомоги.

Дискримінація також може виражатися у позбавленні права на участь в суспільному житті, на свободу об’єднань, сповідувати свою релігію або зберігати свою культурну самобутність, і безперечно може мати своє вираження у системі правосуддя.

Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах, таке правило закріплено у Декларації. Тому будь-яке порушення такого принципу несе в собі ознаки дискримінації, тобто не прийняття будь-якого роду відхилень, і через це порушуючи основоположні права і свободи інших осіб. У свою чергу, слід підкреслити, що якщо така нерівність має місце і з об’єктивних причин закріплена у законодавстві, то тут дискримінація не може розглядатися, хоча це може йти в розріз з суспільною думкою.

Наш официальный сайт — http://inlex.org.ua/
Наш ВК — https://vk.com/inlex_help
Наш ФБ — https://www.facebook.com/groups/inlexhelp/
Наш Instagram — https://www.instagram.com/inlex.org.ua/

    ×

    Помочь сайту

    Все материалы на сайте предоставляются бесплатно, поэтому администрация выражет сердечную благодарность за любое пожертвование на поддержку сайта.