Релігійна свобода і свобода слова в Україні

Релігійна свобода і свобода слова в Україні, Помощь студенту

Конституція України 1996 року проголосила права людини та їх належне забезпечення й виконання найголовнішим завданням держави. Вагомого значення на шляху побудови в Україні дієвого механізму забезпечення прав людини також набула ратифікація Конвенцій про захист прав людини та основоположних свобод. Зазначений міжнародно-правовий акт надав можливість громадянам України захищати свої права не тільки національними, а й за допомогою міжнародних правозахисних інститутів.

Українське законодавство є достатньо ліберальним у порівнянні з багатьма країнами Європи, проте адміністративна практика органів державної влади та місцевого самоврядування встановлює багато необґрунтованих перешкод у реалізації права осіб на свободу релігії та віросповідання. При цьому деякі положення законодавства не відповідають положенням Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

У 1991 році був прийнятий Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації». На основі цього нормативного акту здійснювалася державна політика в цій сфері протягом останніх тринадцяти років.

Право на свободу віросповідання гарантується статтею 35 Конституції України (1996), що практично дублює положення статті 9 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод. Зокрема, нею визначено:

«Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей…».

Демократія не можлива без свободи. Принцип свободи — «душа» демократії, передумова рівності як її елемента. Це реальна можливість політичного самовизначення особи чи групи осіб, їхньої активної участі в управлінні. Свобода реалізується через права людини. Права людини передбачає не сам перед розвиток особистості. Права людини – це сукупність правових норм, які лежать в основі взаємин вільних індивідів, а також з державою і суспільством, що створюють умови діяти.

Свобода слова – одна з демократичних свобод, визначених Конституцією України.

Вона передбачає висловлення незалежних поглядів та переконань як в усній, так і в письмовій формі; є ознакою не корумпованого суспільства.

Свободу слова в Україні захищають 110 нормативно-правових документи: укази Президента, постанови Кабміну, Закони («Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» тощо).

Свобода слова є складовою частиною свободи вираження поглядів. В свою чергу існує три стадії свободи вираження поглядів. Шляхом порівняльного аналізу встановлено схожість і різницю у значеннях названих понять, а також причинно-наслідковий взаємозв’язок між ними. Щодо свободи слова, то слід розрізняти два її вектори: 1) журналістський; 2) нежурналістський.

Протягом декількох століть найбільшим „ворогом” ЗМІ залишалася цензура.

Свобода слова забороняє цензуру в будь-яких її проявах. Однак, на мою думку, кожна свобода повинна мати межі, бо в противному випадку, вона перетвориться на свавілля.

Що ж стосується взагалі поняття свободи слова, як складової частини свободи вираження поглядів, то хотілось би наголосити, що сутність людської свободи становить ті ціле встановлюючи зусилля, завдяки яким особа самостійно обирає мету своєї діяльності. В процесі вибору варіанту поведінки перед індивідом відкривається простір свободи як сфери мисленого маневрування, в якій індивід може порівняти альтернативні варіанти, прогнозувати позитивні та негативні наслідки приймати рішення.

Свобода, як цільова причина визначає людське буття. Позбавити людину можливості обирати мету своєї діяльності та способу досягнення – це означатиме позбавити її свободи.

Конфлікт різних свобод існує з тих пір, як люди взагалі усвідомили їх своїми свободами, правами і цінностями. Приміром — свобода слова, звичайно, не безмежна у своїй реалізації. Залежно від загальних принципів і конкретних життєвих ситуацій, межами для свободи слова можуть бути право на життя або право на захист честі і гідності, суспільна мораль або безпеку. І один з принципових суперечок тут — між свободою слова і свободою релігії.

Багато захисників свободи релігії, які наполягають на обмеженнях свободи на грунті віри, стверджують: «Деякі речі надто святі, щоб їх чіпали». Але хто і за якими критеріями буде робити вибір про недоторканість певних тем? І навіть, якби ми погодилися, що є принципово важливі для віруючих речі, про які не можна жартувати або підносити в сумнівному і невигідному світлі, чи не вийде так, що цих речей виявиться занадто багато? І тоді ми будемо відрізати по шматочку від пирога свободи слова, поки від нього нічого не залишиться.

Інше питання: чи повинні бути привілеї релігійної доктрини, в порівнянні з будь-якою іншою? Припустимо, хтось щиро вірить у струнну теорію будови Всесвіту і сприймає грубу критику на її адресу, як жахливу трагедію і обвалення картини світу. Припустимо, цих людей сотні тисяч. Чому вони повинні бути позбавлені можливостей відстоювати критично важливі для себе погляди, аналогічних можливостям адептів релігійних доктрин? І, до речі, ніхто не чув про групу фізико-теоретиків, які вриваються в редакцію журналу з автоматами після публікації матеріалів, що висміюють чорні діри?

Тому у неминучому зіткненні свободи слова і свободи релігії, складно прийняти сторону. Звичайно, добре б виробити якийсь динамічний баланс для подібних конфліктів, але, на жаль, хорошого рецепту тут не існує. Єдиний базовий інгредієнт — будь-які конфлікти свобод повинні вирішуватися в рамках правового поля, цивілізованими, достатніми і збалансованими методами. І вже точно не вбивствами або обвинувальними вироками світського суду, що використовує замість закону релігійні тексти і показання батьків церкви.

Автор – Бабченко Н.С.
Наш официальный сайт — http://inlex.org.ua/
Наш ВК — https://vk.com/inlex_help
Наш ФБ — https://www.facebook.com/groups/inlexhelp/
Наш Instagram — https://www.instagram.com/inlex.org.ua/

    ×

    Помочь сайту

    Все материалы на сайте предоставляются бесплатно, поэтому администрация выражет сердечную благодарность за любое пожертвование на поддержку сайта.